Skip to content

Mikä on Helatorstai?

Helatorstai, jota kutsutaan myös Pyhäksi torstaiksi tai Nousemuspäiväksi, on eurooppalainen juhlapäivä, joka osuu toukokuun tai kesäkuun torstaille. Vaikka se onkin virallinen vapaapäivä monissa Euroopan maissa, sitä vietetään myös laajalti ympäri maailmaa. Tässä tarkastelemme, mistä tämä päivä juontaa juurensa. Lisäksi syvennymme siihen, miten Nousemuspäivän tunnusomainen piirre paljastaa sen jumalallisen luonteen. Tämä päivä ei ole pelkästään juhlapäivä, vaan se muistuttaa meitä Jumalan suunnitelmasta elämäämme varten.

Taivaaseenastumispäivän historiallinen peruste

Helatorstai tulee Raamatusta. Tämä on päivä, jolloin Jeesus nousi taivaaseen. Raamatun Tekojen kertomus selittää Jeesuksesta, että:

ja joille hän myös kärsimisensä jälkeen moninaisten epäämättömien todistusten kautta osoitti elävänsä, ilmestyen heille neljänkymmenen päivän aikana ja puhuen Jumalan valtakunnasta. Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi: “Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näitten päivien jälkeen.

Niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen: “Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan?”

Hän sanoi heille: “Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut, vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka”.

Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään.

10 Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa; 11 ja nämä sanoivat: “Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen taivaaseen menevän.”

Ap.t. 1:3-11
Jeesus nousee taivaaseen
Distant Shores Media/Sweet PublishingCC BY-SA 3.0, Wikimedia Commonsin kautta

Helatorstaita kalenterissa

Raamatun kertomuksessa Jeesus ilmestyi opetuslapsilleen 40 päivää hänen  ylösnousemuksen jälkeen. Neljännenkymmenennen päivän aamuna hän nousi taivaaseen heidän nähtensä. Tämä selittää, miksi Nousemuspäivä aina sijoittuu 40 päivää pääsiäissunnuntaista. Koska pääsiäinen vaihtelee nykyaikaisessa kalenterissamme, myös Nousemuspäivä siirtyy vuosi vuodelta.

Merkillepantavien päivämäärien järjestely

Nykyään monet tulkitsevat ajatuksen Jeesuksen taivaaseen astumisesta yksinkertaisesti vanhentuneeksi taikauskoksi, joka on tullut osaksi Kristinuskon kangasta. Joissakin maissa se tarjoaa ansaitun vapaapäivän, mutta sen ulkopuolella Helatorstai ei juurikaan tarjoa mitään modernille ihmiselle.

Uhrattujen eläinten veri esillä, jotta kuoleman enkeli kulkee kodin ohi
Distant Shores Media/Sweet PublishingCC BY-SA 3.0, Wikimedia Commonsin kautta

Mutta ennen kuin hylkäämme Helatorstain tällä tavalla, pysähdytään hetkeksi pohtimaan yksityiskohtaa, että tämä tapahtui 40 päivää ylösnousemuksen jälkeen. Tämä yksityiskohta saattaa vaikuttaa vähäpätöiseltä, mutta jos tarkastelemme tarkemmin Jeesuksen merkittäviä päiviä, huomaamme hämmästyttävän kaavan. Kaikki hänen kärsimyksensä päivät täsmäävät täysin merkittävien juhlapäivien kanssa Vanhassa testamentissa. Tämä osoittaa koordinointia tapahtumien välillä, jotka ovat erossa toisistaan satoja, jopa tuhansia vuosia.

Esimerkiksi Jeesuksen ristiinnaulitseminen tapahtui tarkalleen Juutalaisena pääsiäisenä. Tämä oli päivä, jolloin juutalaiset olivat 1500 vuotta aiemmin uhranneet karitsoita, jotta kuolema ohittaisi heidät. Juuri sinä päivänä Jeesus uhrattiin, jotta kuolema voisi ohittaa meidät. Hänen ylösnousemuksensa tapahtui Ensimmäisten Hedelmien päivänä. Tämä oli päivä, jolloin juutalaiset juhlivat uutta elämää, odottaen enemmän elämää tulevan. Juuri sinä päivänä Jeesus nousi kuolleista, antaen meille mahdollisuuden odottaa omaa ylösnousemustamme.

40 päivää

Kun Mooses nousi Siinain vuorelle vastaanottamaan Kymmenen käskyä, hän pysyi vuorella 40 päivää. Israelin profeettana hän oli läsnä Jumalan edessä ja sai käskyt 40 päivän ajan. Jeesus näyttäytyi opetuslapsilleen 40 päivän ajan, jotta he voisivat todistaa hänen läsnäoloaan ja käskyjään 40 päivän ajan. Matkiessaan Moosesta hän viittasi muinaiseen ennustukseen. Jumala oli luvannut Moosekselle 1500 vuotta aikaisemmin, että:

18 Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua.19 Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille.

5 Moos. 18:18-19
Jeesuksen ja Mooseksen suhde historiallisella aikajanalla

Jumala oli luvannut lähettää Mooseksen kaltaisen profeetan, jolla olisi Jumalan omat sanat hänen suussaan. Matkiessaan Moosesta 40 päivän ajan Jeesus kiinnitti huomiota tähän ennustukseen. Hän täytti sen opettamallapuhumalla sairauksille, ja jopa luonnolle, Jumalan ‘sanoilla suussaan’. Itse asiassa Jeesus uskomattoman yliluonnollisilla tavoilla, yhdisti itsensä juutalaisiin kansansa.

Emme yleensä ajattele Jeesusta profeettana, kuten ennustuksessa mainittiin. Jeesuksella oli useita tehtäviä ja nimityksiä. Hän oli KristusJumalan poikaIhmisen poika, ja Jumalan karitsa – kaikki on määritelty Vanhassa testamentissa. Mutta näiden lisäksi hän oli myös profeetta.

19 Hän sanoi heille: “Mitä?” Niin he sanoivat hänelle: “Sitä, mikä tapahtui Jeesukselle, Nasaretilaiselle, joka oli profeetta, voimallinen teossa ja sanassa Jumalan ja kaiken kansan edessä,

Luuk. 24:19

50 päivää

Kymmenen päivää Jeesuksen taivaaseenastumisen jälkeen, siis 50 päivää hänen pääsiäisestä ylösnousemuksestaan, koitti helluntaipäivä. Tänä päivänä 1500 vuotta aiemmin Mooses oli vastaanottanut kymmenen käskyä. Nämä ovat käskyjä, joita kukaan ei voi noudattaa omin voimin. Mutta 10 päivää taivaaseenastumisen jälkeen Pyhä Henki tuli sinä helluntaipäivänä. Hän tuli voimaan antamaan ihmisille kyvyn seurata noita käskyjä.

Mooses, kymmenen käskyn taulujen kanssa
Anton LosenkoPD-US-vanhentunut, Wikimedia Commonsin kautta

Kuvio

Tapa, jolla Jeesuksen päivät koordinoituivat niin tarkasti niin monien satoja vuosia aiemmin vahvistettujen juhlapäivien kanssa, paljastaa älyn. Vain äly voi tarkoituksella koordinoida niin. Mutta tämän älyn on kyettävä ulottumaan satojen vuosien päähän, mitä kukaan inhimillinen mieli ei voi tehdä. Näin Jumala paljastaa meille sekä oman Mielen että suunnitelmansa. Se keskittyi Jeesuksen persoonaan ja työhön.

”Nousta”… viittaa laskeutumiseen

Tosi asia on, että Jeesuksen taivaaseen astuminen viittaa hänen paluuseensa. Itse asiassa tämä teema toistuu evankeliumeissa – että hän palaa. Jeesus antoi merkkejä paluustaan ja nyt meidän aikanamme voimme nähdä osan näistä tapahtuvan silmiemme edessä.

Mutta Jeesuksen taivaaseenastumisen aikana hän selitti, että opetuslapset ensin aloittaisivat todistamisen hänestä, joka ulottuisi “maan ääriin”. Elämme nyt päivää, jolloin tämä tapahtuu kirjaimellisesti.

Ole valmiina

Kun Jeesus opetti paluustaan, hän varoitti, että monet eivät olisi valmiita. He olisivat valmistautumattomia. Käytä tätä taivaaseenastumisen päivää hieman lisätietoa saadaksesi, jotta et jää yllättäen kiinni. Voit tehdä niin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *