Skip to content

Mitä Raamattu opettaa ympäristönhoidosta?

Mitä Raamattu sanoo ympäristöstä ja meidän vastuustamme sitä kohtaan? Monet ajattelevat, että Raamattu käsittelee vain eettisiä moraalisääntöjä esimerkiksi älä valehtele, älä petä tai varasta). Tai ehkä se koskee ainoastaan taivaassa olevaa iankaikkista elämää. Mutta ihmiskunnan, maan ja siinä elävien olentojen välinen suhde ja meidän vastuumme tuodaan esille jo Raamatun ensimmäisellä sivulla.

Raamattu sanoo, että Jumala loi ihmiskunnan Hänen kuvassaan. Samaan aikaan hän antoi ihmiselle ensimmäisen tehtävän. Kuten Raamattu kertoo

26 Ja Jumala sanoi: “Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat”.

27 Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.

28 Ja Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille: “Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi; ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet”.

1 Moos. 1:26-28

Jumala säilyttää omistusoikeuden

Jotkut ovat väärinymmärtäneet käskyt “alistakaa” ja “hallitkaa” tarkoittavan, että Jumala antoi maailman ihmisille tehtäväksi tehdä siitä mitä haluavat. Tämä tulkinta viittaa siihen, että meillä on täysi vapaus “hallita” maata ja sen ekosysteemejä mielihyvämme mukaan. Tällaisessa ajattelutavassa Jumala olisi peseytynyt käsistään luomakunnasta heti alusta lähtien. Sitten hän antoi sen meille tehtäväksi tehdä sen kanssa mitä haluamme.

Kuitenkin Raamattu ei missään kohdassa sano, että ihmiset nyt “omistavat” maailman ja voivat tehdä siitä mitä haluavat. Useita kertoja Raamattu vahvistaa Jumalan jatkuvan omistusoikeuden maailmaan. Harkitse mitä Jumala sanoi Mooseksen kautta noin 1500 eaa.

Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni ennen kaikkia muita kansoja; sillä koko maa on minun.

2 Moos. 19:5

Ja Daavidin kautta noin 1000 eaa

10 Sillä minun ovat kaikki metsän eläimet ja tuhansien vuorten karjat.

11 Minä tunnen kaikki vuorten linnut, ja kaikki, mikä kedolla liikkuu, on minun edessäni.

Ps. 50:10-11

Jeesus itse opetti, että Jumala pitää aktiivisesti huolta ja tietää yksityiskohtaisesti eläinten tilanteesta maailmassa. Kuten hän opetti:

29 Eikö kahta varpusta myydä yhteen ropoon? Eikä yksikään niistä putoa maahan teidän Isänne sallimatta.

Matt. 10:29

Olemme johtajia

Tarkempi tapa ymmärtää ihmiselle annetut tehtävät on ajatella meitä “johtajina” tai “hallintohenkilöinä”. Jeesus käytti tätä kuvaa usein opetuksissaan kuvaamaan suhdetta Jumalan ja ihmisten välillä. Tässä on yksi esimerkki:

1 Ja hän puhui myös opetuslapsilleen: “Oli rikas mies, jolla oli huoneenhaltija, ja hänelle kanneltiin, että tämä hävitti hänen omaisuuttansa.

Ja hän kutsui hänet eteensä ja sanoi hänelle: ‘Mitä minä kuulenkaan sinusta? Tee tili huoneenhallituksestasi; sillä sinä et saa enää minun huonettani hallita.’

Luuk. 16:1-2

Tässä vertauksessa Jumala on “rikas mies” – kaiken omistaja – ja me olemme johtajia tai hallintohenkilöitä. Jossain vaiheessa meidät arvioidaan siitä, miten olemme hoitaneet tehtävämme. Jeesus käyttää tätä suhdetta johdonmukaisesti monissa opetuksissaan.

Tämän ajattelutavan mukaan olemme kuin eläkerahaston hoitajia. He eivät omista eläkerahastoja – niihin maksavat ihmiset ovat omistajia. Hoitajat on valtuutettu sijoittamaan ja hallitsemaan eläkerahastoa eläkkeensaajien hyväksi. Jos he ovat kyvyttömiä, laiskoja tai tekevät huonon työn, omistajat korvaavat heidät toisilla.

Joten Jumala pysyy luomakunnan “omistajana” ja on valtuuttanut meidät hoitamaan ja vastuullisesti hallitsemaan sitä. Siksi olisi järkevää tietää, mitkä ovat Hänen tavoitteensa ja mielenkiintonsa luomisen suhteen. Tämän voi oppia tutkimalla joitakin Hänen käskyjään.

Jumalan sydän Hänen luomakuntaansa kohtaan paljastuu Hänen käskyjensä kautta

 Pääsiäinen, ja kun Mooses oli saanut Kymmenen Käskyä, hän sai lisäksi yksityiskohtaisia ohjeita siitä, miten Israelin kansa, vasta alkumetreillään oleva kansa, tulisi asettua asumaan Luvattuun maahan. Harkitse niitä ohjeita, jotka antavat näkyvyyttä Jumalan sydämen arvoille ympäristöä koskien.

1 Ja Herra puhui Moosekselle Siinain vuorella sanoen:

“Puhu israelilaisille ja sano heille: Kun te tulette siihen maahan, jonka minä teille annan, niin maa pitäköön sapattia Herran kunniaksi.

Kuutena vuotena kylvä peltosi ja kuutena vuotena leikkaa viinitarhasi ja korjaa niiden sato,

mutta seitsemäntenä vuotena olkoon maalla levon aika, sapatti Herran kunniaksi; silloin älä kylvä peltoasi äläkä leikkaa viinitarhaasi.

3 Moos. 25:1-4

Erikoista kaikkien muiden tuon ajan kansojen ja heidän käytäntöjensä joukossa, ja jopa erilaista kuin yleensä nykyään harjoitetaan, tämä käsky varmisti, että maa pysyi viljelemättömänä joka seitsemäs vuosi. Tällä tavoin maa sai säännöllisen, periodisen “lepojakson”. Tänä lepojaksona ravinteet, jotka hupenevat raskaan maatalouden seurauksena, voitiin palauttaa. Tämä käsky osoittaa, että Jumala arvostaa pitkäaikaista ympäristön kestävyyttä lyhyen aikavälin hyödyntämisen sijaan. Tätä käskyä voidaan soveltaa myös ympäristöresursseihin, kuten kalakantoihin. Rajoita kalastusta joko kausittain tai keskeytä kalastus, kun ylikalastetut kalakannat voivat toipua. Tämä käsky koskee laajemmin kaikkia toimintoja, jotka tyhjentävät luonnonvarojamme, olipa kyse sitten vedestä, villieläimistä, kalakannoista tai metsistä.

Tämä ohje vaikuttaa ympäristöystävälliseltä. Mutta luultavasti ihmettelet, miten israelilaisten oli tarkoitus syödä vuonna, jolloin he eivät kylväneet. Nämä ihmiset olivat samanlaisia kuin mekin, ja he kysyivät saman kysymyksen. Keskustelu on tallennettu.

18 Sentähden pitäkää minun käskyni ja noudattakaa minun säädöksiäni ja pitäkää ne, niin te saatte turvallisesti asua maassa.

19 Ja maa on antava hedelmänsä, ja teillä on kyllin syötävää, ja te saatte turvallisesti asua siinä.

20 Ja jos te sanotte: ‘Mitä me syömme seitsemäntenä vuotena, kun meidän ei ole lupa kylvää eikä korjata satoamme?’

21 niin minä käsken siunaukseni kuudentena vuotena tulemaan teille, niin että se tuottaa teille kolmen vuoden sadon.

22 Ja kun te kylvätte kahdeksantena vuotena, on teillä vielä vanhaa satoa syödä; siihen asti, kunnes yhdeksäntenä vuotena sen sato on saatu, on teillä vanhaa syödä.

3 Moos. 25:18-22

Huoli eläinten hyvinvoinnista

Älä sido puivan härän suuta.

5 Moos. 25:4

Kantamusten eläimistä tuli huolehtia hyvin. Eläintä, joka tallaa viljaa (jotta se erottelee jyvät jyvänpäistä), ei saanut estää nauttimasta työnsä ja vaivannäkönsä hedelmistä.

11 Enkö siis minä armahtaisi Niiniveä, sitä suurta kaupunkia, jossa on enemmän kuin sata kaksikymmentä tuhatta ihmistä, jotka eivät vielä tiedä, kumpi käsi on oikea, kumpi vasen, niin myös paljon eläimiä?”

Joona 4:11

Tämä tulee tunnetusta Joonan kirjasta. Kirjassa valtava meriolento nieli Joonan ennen kuin hän totteli Jumalan kutsua julistaakseen katumusta Niniiven pahoille asukkaille. Suuttuneena siitä, että he tekivät parannuksen hänen saarnansa seurauksena ja välttivät Jumalan tuomion, Joona valitti katkerasti Jumalalle. Yllä oleva lainaus oli Jumalan vastaus hänen valitukseensa. Lisäksi että se paljastaa Jumalan huolen Niniiven kansasta, se paljastaa myös Hänen huolenaiheensa eläimiä kohtaan. Jumala oli iloinen siitä, että eläimet säästettiin, koska Niniiven ihmiset tekivät parannuksen.

Tuomio niille, jotka vahingoittavat maata

Ilmestyskirja, Raamatun viimeinen kirja, tarjoaa näkyjä maailmamme tulevaisuudesta. Sen ennustama tulevaisuuden hallitseva teema keskittyy tulevaan tuomioon. Tuleva tuomio laukeaa useista syistä, mukaan lukien:

18 Ja pakanakansat ovat vihastuneet, mutta sinun vihasi on tullut, ja tullut on aika tuomita kuolleet ja maksaa palkka sinun palvelijoillesi profeetoille ja pyhille ja niille, jotka sinun nimeäsi pelkäävät, pienille ja suurille, ja turmella ne, jotka maan turmelevat.”

Ilm. 11:18

Toisin sanoen Raamattu ennustaa, että ihmiskunta, sen sijaan että hoitaisi maata ja sen ekosysteemejä omistajan tahdon mukaisesti, “tuhoaa maan”. Tämä laukaisee tuomion, joka tuhoaa syylliset.

Mitkä ovat joitakin merkkejä maan “lopusta” ja sen tuhoutumisesta?

25 Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat.

Luuk. 21:25

Ja neljäs enkeli vuodatti maljansa aurinkoon, ja sille annettiin valta paahtaa ihmisiä tulella.

Ja ihmiset paahtuivat kovassa helteessä ja pilkkasivat Jumalan nimeä, hänen, jolla on vallassaan nämä vitsaukset; mutta he eivät tehneet parannusta, niin että olisivat antaneet hänelle kunnian.

Ilm. 16:8-9

Nämä 2000 vuotta sitten kirjoitetut merkit kuulostavat samanlaisilta kuin nykyään havaitsemamme nousevat merenpinnat ja lisääntyvä merimyrskyjen voimakkuus osana ilmaston lämpenemistä. Ehkä meidän pitäisi ottaa huomioon tämä muinainen varoitus.

Mitä voimme tehdä auttaaksemme ympäristöä?

Tässä on muutamia askelia, joita voimme ottaa paremman ympäristön hyväksi:

 • Vähennä jätteiden määrää käyttämällä tuotteita uudelleen niin paljon kuin mahdollista ennen niiden kierrättämistä. Kierrätä tuotteet, jotka voidaan prosessoida ja käyttää uudelleen, kuten paperi, muovi ja metalli.
 • Muovit vahingoittavat ympäristöä, joten muovin käytön vähentäminen on helppo ensimmäinen askel. Voit tehdä yksinkertaisia asioita, kuten kantaa vesipulloa mukanasi sen sijaan, että ostaisit vettä muovipulloissa. Käytä muovisia ostoskasseja uudelleen. Käytä ruoan säilyttämiseen metallisia tai lasisia astioita. Joitain välipaloja ja ruokia pakataan yhä muoviin. Voit yrittää ostaa niitä suurina erinä ja säilyttää ne uudelleenkäytettävissä astioissa.
 • Vesi on tärkeä osa ympäristöä. Säästä vettä ryhtymällä varotoimiin, kuten sulkemalla hanat, kun et käytä niitä. Korjaa vuotavat putket ja hanat.
 • Käytä energiatehokkaita tuotteita. Esimerkiksi energiatehokkaiden lamppujen käyttö on parempi ympäristölle (pienempi hiilijalanjälki) ja säästää myös energiakustannuksia.
 • Käytä julkista liikennettä oman auton sijaan. Tämä ei ole aina helpoin askel otettavaksi, koska omat autot ovat paljon kätevämpiä kuin kävely tai bussilla matkustaminen. Mutta kokeile kävellä lyhyitä matkoja saadaksesi liikuntaa ja ottaaksesi askeleen ympäristön suojelussa. Jos sää on mukava, kokeile pyöräilyä. Sähköautojen ostaminen fossiilisia polttoaineita polttavien autojen sijaan on toinen tapa vähentää autojen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä.
 • Käytä ympäristöystävällisiä tuotteita, jotka eivät vahingoita ympäristöä. Niihin kuuluvat luomuruoat tai biohajoavat puhdistusaineet.
 • Älä roskaa. Roskien vuoksi paljon muovia päätyy mereen ja makeisiin vesistöihin.
 • Muista, että pienillä muutoksilla voi olla suuri vaikutus. Mikä tahansa askel, jonka otat ympäristön suojelemiseksi ja ylläpitämiseksi koko elämäsi ajan, tekee eron.
 • Välitä nämä vinkit ja strategiat muille.
 • Kouluta ihmisiä, erityisesti nuoria, ympäristöstä ja sen suojelemisen tärkeydestä. Sosiaalinen media on suuri osa elämäämme. Käytä sosiaalista mediaa jakamaan tietoa ympäristöongelmista ja siitä, miten voimme suojella sitä.
 • Harjoittele näitä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, jotta voit olla esimerkkinä muille. Ihmiset ovat todennäköisemmin omaksuvat uuden tavan, kun he näkevät muiden harjoittavan sitä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *