Skip to content

Oksa: Nimensä saanut satoja vuosia ennen syntymäänsä

Näimme kuinka Jesaja käytti kuvaa Oksasta. ‘Hän’ tuli kaatuneesta Daavidin dynastiasta ja hänellä oli viisautta ja voimaa. Sitten Jeremia jatkoi sanomalla, että tämä Oksa tunnettaisiin itse JUMALANA (Vanhan testamentin nimi Jumalalle).

Sakarja jatkaa Oksaa

Sakarja aikajanalla

Profeetta Sakarja eli 520 eaa., heti juutalaisten palattua Babylonin ensimmäisestä pakkosiirtolaisuudesta takaisin Jerusalemiin. Tuohon aikaan juutalaiset olivat jälleenrakentamassa tuhoutunutta temppeliään. Korkein pappi tuolloin oli nimeltään Joosua, ja hän käynnisti pappien työn uudelleen. Profeetta Sakarja työskenteli yhdessä kollegansa Joosuan, korkeimman papin, kanssa johdattaakseen juutalaisia. Tässä on mitä Jumala – Sakarjan kautta – sanoi tästä Joosuasta:

Kuuntele, korkein pappi Joosua, ja sinun edessäsi istuvat toverisi, jotka ovat ennusmerkkejä tulevista tapahtumista: Minä tuon palvelijani, Oksan“,… sanoo Kaikkivaltias Herra, “ja minä poistan tämän maan synnin yhdessä päivässä

Sakarja 3:8-9

Oksa! Isaiah aloitti sen 200 vuotta aiemmin, Jeremia jatkoi sitä 60 vuotta aiemmin, ja Sakarja jatkaa eteenpäin ‘Oksaa’. Tässä Jumala kutsuu Oksaa myös ‘palvelijakseni’. Jotenkin Jerusalemin korkein pappi Joosua 520 eaa., Sakarjan kollega, oli ‘ennusmerkkinä’ tästä tulevasta Oksasta.

Mutta miten?

Sanotaan, että ‘yhden päivän aikana’ synnit poistetaan HERRAN toimesta. Kuinka se tapahtuisi?

Oksa: Pappi ja kuningas yhtenä

Ymmärtääksemme asiayhteyden, meidän tulisi tietää, että Jumala erotti tiukasti papin ja kuninkaan roolit Raamatussa. Yksikään kuninkaista ei voinut olla pappi, eikä papeista voinut tulla kuninkaita. Papin tehtävä oli välittää Jumalan ja ihmisen välillä uhraten uhreja Jumalalle. Kuningas puolestaan hallitsi oikeudenmukaisesti valtaistuimelta käsin. Molemmat roolit olivat tärkeitä, ja ne olivat erillisiä. Kuitenkin Sakarja kirjoitti tulevaisuudesta:

Herra sanoi minulle:…

Sakarja 6:9

Ota hopeaa ja kultaa ja tee kruunu, aseta se ylimmän papin Joosuan, Joosadakin pojan, päähän. Kerro hänelle, että näin sanoo Kaikkivaltias Herra: ‘Tässä on mies, jonka nimi on Oksa, ja hän versoo omasta paikastaan ja rakentaa Herran temppelin. Hän on se, joka rakentaa Herran temppelin, ja hänellä on majesteetti, ja hän istuu ja hallitsee valtaistuimellaan. Hän on oleva pappi valtaistuimellaan. Ja molempien välillä vallitsee yhteys.'”

Sakarja 6: 11-13

Vastaan aiemmalle perinteelle, Joosua, korkein pappi Sakarjan aikana, piti symbolisesti pukea kuninkaan kruunu Oksana. (Muista, että Joosua oli ‘ennusmerkkinä tulevista tapahtumista’). Korkeimman papin Joosuan asettamalla kruunulla ennustettiin tulevaa kuninkaan ja papin yhdistämistä yhdeksi henkilöksi. Tuleva Oksa olisi pappi kuninkaan valtaistuimella. Lisäksi Sakarja kirjoitti, että ‘Joshua’ oli Oksan nimi. Mitä se merkitsi?

Nimi ‘Joshua’ on nimi ‘Jeesus’

Olemme tiivistäneet tässä tärkeitä Raamatun käännöksen yksityiskohtia, jotka ovat tarpeen jatkamisen ymmärtämiseksi. Alkuperäinen heprealainen Raamattu käännettiin kreikaksi vuonna 250 eKr., ja sitä kutsuttiin Septuagintaksi tai LXX:ksi. Näimme, kuinka Septuaginta teki nimityksen ‘Kristus’ tunnetuksi. Tässä jatkamme samaa analyysiä nimen ‘Joshua’ suhteen.

joshuajesus-diagram
Joshua’ = ‘Jeesus’. Molemmat tulevat heprealaisesta nimestä ‘Yhowshuwa’

Joshua on heprealainen translitterointi alkuperäisestä heprealaisesta nimestä ‘Yhowshuwa’. Kvadrantti nro 1 osoittaa, miten Sakarja kirjoitti ‘Joshua’ heprealaisittain ‘Yhowshuwa’ vuonna 520 eKr. Tutkijat translitteroivat heprean ‘Yhowshuwa’ nykyaikaisten Raamatun käännösten kohdalla (#1 -> #3). ‘Yhowshuwa’ hepreaksi on sama kuin Joshua nykyaikaisilla kielillä, kuten englanniksi. Mutta kun Septuaginta käännettiin hepreasta kreikaksi 250 eKr., Yhowshuwa translitteroitiin muotoon Iesous (#1 -> #2). ‘Yhowshuwa’ hepreaksi on sama kuin Iesous kreikaksi. Kun tutkijat kääntävät kreikkalaista Uutta testamenttia nykyaikaisille kielille (kuten englanniksi), Iesous translitteroidaan muotoon ‘Jeesus’ (#2 -> #3). Iesous kreikaksi on sama kuin Jeesus.

Ihmiset kutsuivat Jeesusta ‘Yhowshuwa’ puhuessaan hänelle hepreaa. Mutta Uuden testamentin kreikkalaiset kirjoittajat kirjoittivat hänen nimensä ‘Iesous’. Tämä oli täsmälleen samoin kuin kreikkalainen Vanhan testamentin Septuaginta kirjoitti tuon nimen. Nykyaikaisten kielten Uuden testamentin käännöksissä (#2 -> #3) ‘Iesous’ translitteroidaan tuttuun muotoon ‘Jeesus’.

Joten nimi: ‘Yhowshuwa’ = ‘Jeesus’ = ‘Joshua’.

Nimi ‘Jeesus’ kulkee välivaiheen kreikan kautta, ja ‘Joshua’ tulee suoraan hepreasta.

Yhteenvetona sekä Nasaretin Jeesus että 520 eKr. korkeapappi Joosua kantoivat samaa nimeä. Heidän äidinkielellään heidän nimensä oli ‘Yhowshuwa‘, mutta kreikaksi molemmat kutsuttiin ‘Iesous‘.

Nasaretin Jeesus on haaranen

Nyt Sakarjan ennustus saa merkityksen. Hän ennusti vuonna 520 eKr., että tulevan haaranen nimi olisi ‘Jeesus‘. Näin hän viittasi suoraan Nasaretin Jeesukseen.

Nasaretin Jeesus on hyvin tunnettu evankeliumien ulkopuolella Juutalainen Talmud, Josefus ja kaikki muut Jeesuksesta kirjoittaneet historioitsijat, niin ystävät kuin vihamiehetkin, viittasivat häneen aina nimellä ‘Jeesus’ tai ‘Kristus’. Joten hänen nimensä ei ole keksitty evankeliumeissa. Mutta Sakarja ennusti hänen nimensä 500 vuotta ennen kuin hän syntyi.

Toimi papin tehtävässä…

Tämä tuleva Jeesus, Sakarjan mukaan, yhdistäisi kuninkaan ja papin roolit. Mitä papit tekivät? He tarjosivat uhreja Jumalalle kansan puolesta sovittaakseen syntiä. Pappi peitti kansan synnit uhraamalla. Samalla tavoin tuleva haaranen ‘Jeesus‘ oli tuova uhrauksen, jotta HERRA voisi ‘poistaa tämän maan synnin yhdessä päivässä’. Tämä oli se päivä, jolloin Jeesus antoi itsensä uhriksi.

Samalla kun tunnettu Kristuksena

Ajattele nyt Nasaretin Jeesuksen elämää. Hän väitti varmasti olevansa kuningas – itse kuningas. Tämä on mitä ‘Kristus‘ tarkoittaa. Mutta mitä hän teki ollessaan maan päällä, oli itse asiassa pappismainen. Pappi tarjosi hyväksyttäviä uhreja kansan puolesta. Jeesuksen kuolema oli myös uhri Jumalalle meidän puolestamme. Joten hänen kuolemansa oli hänen pappisroolissaan. Kuolemansa kautta hän täytti kaikki papin vaatimukset, vaikka suurin osa tuntee hänet nimellä ‘Kristus’ tai kuningas. Ylösnousemuksessaan, hän osoitti voimansa ja vallansa kuoleman yli. Hän yhdisti nämä kaksi roolia.

Haaranen, jonka David aikoinaan kutsui Kristus’, on pappis-kuningas. Huomattavasti profeetta Sakarja kirjoitti hänen nimensä ennustuksena yli 500 vuotta ennen hänen syntymäänsä.

Profeetat ennustivat sitten, milloin Kristus tulisi. Käsittelemme tätä seuraavaksi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *