Skip to content

Takaisin Iisakin syntymään: Symmetry Jeesuksen syntymän kanssa

Iisakin syntymä on yksi Raamatun odotetuimmista ja pitkimmistä tapahtumista. Jumala lupasi Aabrahamille, joka oli silloin 75-vuotias, “suuren kansan”, Mooseksen kirjassa 12. Totellen Jumalan lupausta, Abraham lähti Mesopotamiasta Kanaaniin, Luvattuun maahan, ja saapui muutama kuukausi myöhemmin.

Mutta ennen kuin Aabraham saattoi synnyttää “suuren kansan”, hän tarvitsi pojan – mutta luvattu poika ei kuitenkaan ollut saapunut. Aabraham odotti 10 vuotta ilman poikaa tai perillistä. Jumala kuitenkin vakuutti hänet sitovalla valalla; luottamalla Jumalaan, Aabraham “ansait” vanhurskaudeksi. Abraham sai Ismaelin pojaksi korvikemaisen järjestelyn kautta, mutta Jumala julisti, ettei Ismael ollut se luvattu poika. 

Vuodet kuluivat, kun Aabraham ja Saara jatkoivat odottamista, ja mahdollisuudet saada lapsi heikkenivät mitä vanhemmaksi he vanhenivat. Toivo näytti kadonneen, kunnes Abraham kohtasi ainutlaatuisen yhdeksänkymmentäyhdeksän vuoden iässä.

Herra ilmestyy Aabrahamille

18 Ja Herra ilmestyi hänelle Mamren tammistossa, jossa hän istui telttamajansa ovella päivän ollessa palavimmillaan.

Kun hän nosti silmänsä ja katseli, niin katso, kolme miestä seisoi hänen edessänsä; nähdessään heidät hän riensi heitä vastaan majan ovelta ja kumartui maahan

ja sanoi: “Herrani, jos olen saanut armon sinun silmiesi edessä, älä mene palvelijasi ohitse.

Sallikaa tuoda vähän vettä pestäksenne jalkanne ja levätkää puun siimeksessä.

Minä tuon palasen leipää virkistääksenne itseänne, ennenkuin jatkatte matkaanne, sillä kaiketi sitä varten olette poikenneet palvelijanne luo.” He sanoivat: “Tee, niinkuin olet puhunut”.

Ja Aabraham kiiruhti majaan Saaran tykö ja sanoi: “Hae joutuin kolme vakallista lestyjä jauhoja, sotke ja leivo kaltiaisia”.

Sitten Aabraham riensi karjaan, otti nuoren ja kauniin vasikan ja antoi palvelijalle, joka ryhtyi nopeasti sitä valmistamaan.

Ja hän otti voita ja maitoa sekä vasikan, jonka hän oli valmistuttanut, ja pani ne heidän eteensä; itse hän seisoi heidän luonansa puun alla sillä aikaa, kuin he söivät.

JUMALAN LUPAUS POJALLE

Ja he kysyivät häneltä: “Missä vaimosi Saara on?” Hän vastasi: “Tuolla majassa”.

10 Ja hän sanoi: “Minä palaan luoksesi tulevana vuonna tähän aikaan, ja katso, vaimollasi Saaralla on silloin oleva poika”. Mutta Saara kuunteli majan ovella hänen takanansa.

11 Mutta Aabraham ja Saara olivat iäkkäät, eikä Saaran enää ollut, niinkuin naisten tavallisesti on.

12 Sentähden Saara naurahti itseksensä ja ajatteli: “Heräisikö minussa, näin kuihduttuani, vielä halu? Ja myös minun herrani on vanha.”

13 Mutta Herra sanoi Aabrahamille: “Miksi Saara nauroi ajatellen: ‘Synnyttäisinkö minä todella, minä, joka olen näin vanha?’

14 Onko mikään Herralle mahdotonta? Tähän aikaan minä palaan luoksesi tulevana vuonna, ja Saaralla on silloin poika.”

15 Ja Saara kielsi sanoen: “En minä nauranut”; sillä hän pelkäsi. Mutta hän sanoi: “Ei ole niin; sinä nauroit”.

Voimmeko syyttää Saaraa nauramisesta? Lapsen saaminen, kun isä on 99-vuotias ja äiti 90-vuotias, on täysin mahdotonta. Olisimme myös nauraneet.

Iisakin syntymä

Kuitenkin, seuraavana vuonna huomaamme, että:

21 Ja Herra piti Saarasta huolen, niinkuin oli luvannut; ja Herra teki Saaralle, niinkuin oli puhunut.

Ja Saara tuli raskaaksi ja synnytti Aabrahamille pojan hänen vanhoilla päivillään, juuri sinä aikana, jonka Jumala oli hänelle sanonut.

Ja Aabraham nimitti poikansa, joka hänelle oli syntynyt, sen, jonka Saara oli hänelle synnyttänyt, Iisakiksi.

Ja Aabraham ympärileikkasi poikansa Iisakin, tämän ollessa kahdeksan päivän vanha, niinkuin Jumala oli hänen käskenyt tehdä.

Aabraham oli sadan vuoden vanha, kun hänen poikansa Iisak syntyi hänelle.

Ja Saara sanoi: “Jumala on saattanut minut naurunalaiseksi; kuka ikinä saa tämän kuulla, se nauraa minulle”.

Ja hän sanoi vielä: “Kuka olisi tiennyt sanoa Aabrahamille: Saara on imettävä lapsia? Ja nyt minä kuitenkin olen synnyttänyt hänelle pojan hänen vanhoilla päivillään.”

1 Mooseksen 21:1-7

Lopulta Aabrahamilla ja Saaralla oli nyt luvattu poikansa – Iisak. Heidän unelmansa syttyivät uudelleen. Siitä huolimatta, kokonaistili herätti tärkeän kysymyksen.

Miksi tämä pitkä odotus Iisakin syntymään?

Miksi Jumala odottaa 25 vuotta (21. Moos. 12) Iisakin luvatun syntymän toteuttamiseksi (XNUMX. Moos. XNUMX)? Jos Jumalalla on valta tehdä mitä tahansa milloin tahansa, miksi ei saada aikaan Iisakia heti? Eikö se osoittaisi paremmin Hänen voimansa? Vai oliko Jumalan kiertokulkutavassa jotain erityistä kaukonäköisyyttä?

Myöhemmistä tuloksista voimme päätellä useita syitä odottamiseen. 

Ensinnäkin, Aabraham sai arvokkaita opetuksia Jumalaan luottamisesta tämän pitkän odotuksen aikana. Näin tehdessään, hänestä tuli esimerkki kaikille ihmisille, jotka haluavat luottaa Jumalaan. Niiden, jotka tuntevat Jumalan, on seurattava Abrahamin polkua.

Toiseksi, kertomus suurentaa sitä sen sijaan, että se vähentäisi Jumalan voimaa. On ehkä merkittävää, mutta ei ihmeellistä, että keski-ikäinen pari saa lapsen. Epätodennäköiset tapahtumat tapahtuvat luonnollisesti. Jos Aabraham ja Saara olisivat saaneet Iisakin varhain, voisimme tulkita kertomuksen tällä tavalla. Pari, joka synnyttää lapsen 100-vuotiaana, on kuitenkin joko keksitty tarina tai ihme. Muuta selitystä tai keskitietä ei ole. Joko Iisakin syntymän tapahtumat eivät toteutuneet niin kuin on kirjattu, tai sitten tapahtui ihme. Jos se on ihmeellinen, niin koko projekti, joka tunnetaan nimellä Israel, joka jatkuu vielä tänäkin päivänä, on Jumalan ihmevoiman ja Hänen täysin luotettavien lupaustensa perustalla. Iisakin syntyessä kaikki juutalaiset historian aikana ovat asettuneet ihmeen varaan. Ja jos perustus on ihmeellinen, niin on myös sille rakennettu rakenne.

Iisakin ihmeellinen syntymä verrattuna Jeesuksen ihmeelliseen syntymään

Ymmärtääksemme Iisakin viivästyneen syntymän kolmannen syyn, meidän on tunnistettava merkittävä malli. Ajattele, että Abrahamilla oli vain yksi toinen jälkeläinen, jolla oli yhtä luvattu, odotettu ja ihmeellinen syntymä – Jeesus Nasaretilainen. 

Edellisten vuosisatojen ajan eri profeetat olivat eri tavoin luvanneet Jumalan nimessä, että Messias tulisi. Evankeliumit esittävät sitten Jeesuksen luvattuna Messiaana. Hänen olemuksensa syntynyt neitseestä on yhtä, ellei enemmänkin, ihmeellinen kuin Iisakin syntymä. Aivan kuten Iisakin syntymäkertomus, voimme vain tulkita Jeesuksen neitseellinen syntymä joko keksittynä tarinana tai ihmeenä. Ei ole muuta selitystä, eikä keskitietä. Pieni pohdiskelu tuo selvästi esiin tämän symmetrian Jeesuksen ja Iisakin syntymän välillä.  

Jeesus Israelin arkkityyppinä

Tässä on yksi tapausten sarjasta, joka maalaa yleiskuvan Jeesuksesta Israelin arkkityyppinä. Arkkityyppinä hän edustaa, toteuttaa ja on Jumalan tarkoitusten täyttymys, jotka lausuttiin ensimmäisen kerran Aabrahamille 4000 vuotta sitten. Ollakseen arkkityyppinä Jeesuksen täytyi olla Iisakin, kansakunnan ensimmäisen, syntymän malli. Muuten Jeesuksen väite olla Israel on todistettu vääräksi alusta alkaen. Mutta koska heidän kummankin syntymänsä ihmeellinen luonne täsmää, niin Jeesuksen väite olla Israel pysyy ennallaan ja vähintäänkin tutkimisen arvoinen avoin kysymys. 

Abrahamia ja Jeesusta erottaa vuosisatojen historia

Vertaamalla heidän syntyjäänsä tästä historiallisesta näkökulmasta, voimme havaita, että Iisakin syntymä ennusti Jeesuksen syntymän, joka tuli paljon myöhemmin. Tapahtumien koordinointi kaukonäköisyydellä, joka ulottuu valtavalle ajanjaksolle ihmiskunnan historiassa, tukee väitettä, että Jeesus on jumalallisen projektin kulmakivi. Jumala kutsuu meitä kaikkia ymmärtämään tämän projektin, jotta voimme hyötyä siitä alkuperäisestä lupauksesta, joka annettiin Aabrahamille niin kauan sitten.

Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä.”

1 Mooseksen 12:3

Jatkamme Jeesuksen katselemista tästä näkökulmasta tutkimalla, kuinka hänen pako Herodekselta juuri syntymän jälkeen heijasti Israelin pakoa Iisakin pojalta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *