Skip to content

Mistä Jeesuksen Kristuksen “Kristus” tulee?

Joskus kysyn ihmisiltä, mikä oli Jeesuksen sukunimi. Usein he vastaavat: “Luulen, että hänen sukunimensä oli ‘Kristus’, mutta en ole varma.”

Sitten kysyn: “Jos näin on, veivätkö Josef Kristus ja Maria Kristus pienen Jeesus Kristuksen markkinoille, kun hän oli poika?”

Kuullessaan sen he tajuavat, että ‘Kristus’ ei ole Jeesuksen sukunimi. Joten mikä ‘Kristus’ oikeastaan on? Mistä se tulee? Mitä se tarkoittaa? Sitä tutkimme tässä artikkelissa. Matkan varrella näemme myös, mistä nimitys ‘Jumalan Poika’ tulee.

Käännös vs. translitterointi

Ensin meidän täytyy tietää jotain kääntämisen perusteista. Kääntäjät joskus valitsevat kääntää samankaltaisen äänen perusteella sen sijaan, että kääntäisivät merkityksen mukaan, erityisesti nimien tai tittelin kohdalla. Tätä kutsutaan translitteroinniksi. Raamattua varten kääntäjien täytyi päättää, olisivatko sen sanat (etenkin nimet ja tittelit) parempia käännettynä kohdekielelle (merkityksen mukaan) vai translitteroituna (äänensävyn perusteella). Sääntöä ei ole tarkalleen määrätty.

Septuaginta

Raamattu käännettiin ensimmäisen kerran vuonna 250 eaa., kun juutalaiset rabit käänsivät hepreankielisen Vanhan testamentin kreikaksi. Tämä käännös tunnetaan nimellä Septuaginta (tai LXX), ja sitä käytettiin laajalti antiikin aikoina ja vielä nykyäänkin. Apostolit kirjoittivat Uuden testamentin 300 vuotta myöhemmin kreikaksi. Siksi he siteerasivat kreikankielistä Septuagintaa sen sijaan, että he olisivat käyttäneet hepreankielistä Vanhaa testamenttia.

Kääntäminen ja translitterointi Septuagintassa

Alla oleva kuva näyttää, miten tämä vaikuttaa nykypäivän Raamatun käännöksiin:

Tämä osoittaa käännösvirran alkuperäisestä nykyajan Raamattuun

Alkuperäinen hepreankielinen Vanha testamentti sijaitsee neljänneksessä numero 1. Koska Septuaginta oli hepreasta kreikkaan tehty käännös (vuonna 250 eaa.), näytämme nuolen menevän neljänneksestä numero 1 neljännekseen numero 2. Uuden testamentin kirjoittajat kirjoittivat Uuden testamentin kreikaksi, joten tämä tarkoittaa, että neljännes numero 2 sisältää sekä Vanhan että Uuden testamentin. Alaosassa (neljännes numero 3) on moderni kieliversio Raamatusta (esim. englanniksi). Saadakseen tämän käännöksen kielitieteilijät kääntävät Vanhan testamentin alkuperäisestä hepreasta (1 -> 3) ja Uuden testamentin kreikasta (2 -> 3). Kääntäjien on päätettävä, käyttävätkö he nimien ja tittelisten translitterointia vai käännöstä, kuten aiemmin selitettiin.

Ortodoksista perinnettä noudattavat Raamatut (yleensä Itä-Euroopan kirkot) kääntävät Vanhan testamentin kreikankielisestä Septuagintasta. Näin ollen näille Raamatuille sekä Vanha että Uusi testamentti tulevat kreikasta (2 -> 3).

‘Kristus’-sanan alkuperä

Seuraamme nyt tätä samaa järjestystä, mutta keskitymme sanaan ‘Kristus’, joka esiintyy Uudessa testamentissa.

Mistä “Kristus” tulee Raamatusta

Alkuperäisessä hepreassa (neljänneksessä numero 1) sana ‘Kristus’ oli ‘mashiyach‘. Heprean sanakirja määrittelee ‘mashiyachin‘ ‘voidelluksi tai pyhitetyksi’ henkilöksi. Psalmien jakeet ennustivat tietyn tulevan ‘mashiyachin‘ (määritteellä ‘the’) tuloa. Vuonna 250 eaa. Septuagintan käännöksessä rabbiit käyttivät kreikankielistä sanaa heprean ‘mashiyachille‘, jolla oli samankaltainen merkitys, Χριστός = Christos. Tämä tuli sanasta chrio, joka tarkoitti voidella seremoniallisesti öljyllä.

Siten sana Christos käännettiin merkityksen perusteella (eikä ääntämisen perusteella) heprean ‘mashiyachista‘ kreikkalaiseen Septuagintaan ennustamaan tästä tulevasta henkilöstä. Tämä on neljännes numero 2. Uuden testamentin kirjoittajat ymmärsivät, että Jeesus oli tämä ennustettu henkilö Septuagintassa. Joten he jatkoivat termiä Christos kreikkalaisessa Uudessa testamentissa (taas neljännes numero 2).

Kristus muiden kielten Raamatuissa

Mutta muilla kielillä ‘Christos’ transliteroitiin sitten kreikasta englanniksi (ja muiksi nykyaikaisiksi kieliksi) ‘Christ’iksi. Tämä on kuvan alaosassa, joka on merkitty numerolla 3. Näin ollen nykyaikainen ‘Christ‘ on hyvin tarkkaan määritelty nimi Vanhassa testamentissa. Se johtuu käännöksestä hepreasta kreikkaan ja sitten translitteroinnista kreikasta muihin kieliin. Tutkijat kääntävät hepreankielisen Vanhan testamentin suoraan nykyaikaisille kielille käyttämättä kreikkaa välivaiheena. He ovat käyttäneet erilaisia sanoja alkuperäisen heprean ‘mashiyach’-sanan kääntämisessä. Jotkut translitteroivat heprean ‘mashiyach’-sanasta sanan ‘Messiah‘ ääntämisen perusteella. Toiset taas käänsivät ‘mashiyach’-sanan merkityksen mukaisesti, jolloin näissä tiettyjen kohtien käännöksissä käytetään sanaa ‘Voideltu‘. Missään näistä tapauksista emme usein näe sanaa ‘Christ‘ nykyaikaisissa Vanhan testamentin käännöksissä. Siksi tämä yhteys Vanhaan testamenttiin ei ole ilmeinen. Mutta tästä analyysista tiedämme, että Raamatussa:

‘Kristus’ = ‘Messias = ‘Voideltu’

Kaikilla näillä on samanlainen merkitys ja ne viittaavat samaan alkuperäiseen arvonimeen. Tämä on samanlaista kuin 4 = ‘four’ (englanti) = ‘quatre’ (ranska) = 6-2 = 2+2. Nämä ovat kaikki matemaattisia ja kieliekvivalensseja ‘4’:lle.

Voitelu oli prosessi, jonka kautta kuninkaaksi nimitetty henkilö kävi tullakseen kuninkaaksi. Tämä on samanlaista kuin vaaleissa valittu prosessi, jonka kautta pääministeri tai presidentti saa oikeuden hallita nykypäivänä. Voisimme sanoa, että pääministeri on ‘valittu’ samalla tavalla kuin kuningas on ‘voideltu’. Joten ‘Voideltu’, tai ‘Messias’, tai ‘Kristus’ tarkoitti kuningasta, jotakuta, joka hallitsisi.

Vanhan testamentin ‘Kristus’-ennustukset

Missä siis arvonimi ‘Kristus’ ensimmäisen kerran esiintyy? Näemme sen jo profeetallisena arvonimenä Psalmeissa, jotka on kirjoittanut Daavid noin vuonna 1000 eaa. – kauan ennen Jeesuksen syntymää.

Kuningas Daavid, Psalmien kirjoittaja, historiallisessa aikajanassa

Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä neuvottelevat Herraa ja hänen voideltuansa vastaan: “Katkaiskaamme heidän kahleensa, heittäkäämme päältämme heidän köytensä”.

Hän, joka taivaassa asuu, nauraa; Herra pilkkaa heitä. Kerran hän on puhuva heille vihassansa, peljättävä heitä hirmuisuudessaan: “Minä olen asettanut kuninkaani Siioniin, pyhälle vuorelleni”.

Minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt. Hän lausui minulle: “Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin.

Psalmien 2:2-7

Voideltu on myös “Jumalan Poika”

Tässä me myös näemme, että Herra puhuu Voitelulle sanoen ‘minun Poikani’. Toisin sanoen, Jumala kutsuu ‘Voitelua’ omaksi ‘pojakseen’. Tästä juontuu arvonimi ‘Jumalan Poika’, Psalmi 2:sta. Näin ollen sitä ei keksinyt Jeesus eikä edes Uuden testamentin kirjoittajat. Se on synonyymi Voitellulle. Joten nyt:

‘Kristus’ = ‘Messias’ = ‘Voitelu’ = ‘Jumalan Poika’

Siihen liittyvää arvonimeä “Ihmisen poika” tutkimme tässä.

Kristusta odotettiin ensimmäisellä vuosisadalla

Tässä tiedossa tehdään joitain havaintoja evankeliumista. Alla on kuningas Herodeksen reaktio, kun itämaan tietäjät tulivat etsimään juutalaisten kuningasta. Tämä osa liittyy Jeesuksen syntymäkertomukseen. Huomaat, että ‘Messias’ tai ‘Kristus’ esiintyy tässä, käännöksestä riippuen. Huomaa, että ‘the’ esiintyy ennen Messiasa tai Kristusta, vaikka se ei viittaa erityisesti Jeesukseen.

Kun kuningas Herodes sen kuuli, hämmästyi hän ja koko Jerusalem hänen kanssaan. Ja hän kokosi kaikki kansan ylipapit ja kirjanoppineet ja kyseli heiltä, missä Kristus oli syntyvä.

Matteuksen 2:3-4

Huomaa, että itse ajatus ‘Kristuksesta’ (tai ‘Messiaasta’) oli jo yleisesti ymmärretty Herodeksen ja hänen uskonnollisten neuvonantajiensa keskuudessa ennen Jeesuksen syntymää. He käyttivät tätä arvonimeä puhumatta nimenomaisesti Jeesuksesta. Tämä johtuu siitä, kuten aiemmin selitettiin, että ‘Kristus‘ juontuu vuosisatoja aiemmin kuningas Daavidin kirjoittamista Vanhan testamentin psalmeista. Juutalaiset lukivat tätä yleisesti 1. vuosisadalla (kuten Herodes) kreikkalaisesta Septuagintasta. Arvonimi oli olemassa satoja vuosia ennen kristittyjen syntymistä.

Kuningas Herodes tuli ‘suuresti levottomaksi’, koska hän tunsi uhatuksi tämän Kristuksen vuoksi, jonka hän ymmärsi kilpailevaksi kuninkaaksi. Joten näemme kuningas Herodeksen reaktiossa sekä Kristuksen merkityksen (kuningas) että sen muinaiset juuret, jotka ulottuvat kauas menneisyyteen.

Kristus psalmissa 132

Psalmeissa oli lisää viittauksia tähän tulevaan Kristukseen. Laitan standardipassagen rinnakkain translitteroidun version kanssa, jossa esiintyy ‘Kristus’, jotta näet sen.

Psalmi 132 – HepreastaPsalmi 132 – Septuagintasta
Oi Herra, …10 Älä hylkää palvelijasi Daavidin tähden voideltu yksi.11 Herra vannoi Daavidille valan, varman valan, jota hän ei kumoa: “Minä asetan valtaistuimellesi yhden sinun jälkeläisistäsi…17 “Tässä annan kasvaa sarven Daavidille ja pystytän lampun omalleni voideltu yksi. “Oi Herra, …10 Älä hylkää palvelijasi Daavidin tähden Kristitty.11 Herra vannoi Daavidille valan, varman valan, jota hän ei kumoa: “Minä asetan valtaistuimellesi yhden sinun jälkeläisistäsi…17 “Tässä annan kasvaa sarven Daavidille ja pystytän lampun omalleni Kristitty. “

Psalmi 132 puhuu tulevaisuuden aikamuodossa (“… Minä teen Daavidille sarven…”), kuten monet muutkin Vanhan testamentin kohdat. Juutalaiset ovat aina odottaneet Messiaansa (tai Kristustaan). Tämä odotus tai etsintä johtuu tulevaisuuteen suuntautuvista ennustuksista Vanhassa testamentissa.

Joten yhteenvetona. Seuraavat arvonimet ovat synonyymejä ja kaikki juontavat juurensa psalmeista.

Kristus = Messias = Voideltu = Jumalan Poika

Vanhan testamentin ennustukset: Lukko-avainjärjestelmä

Se, että Vanha testamentti ennustaa tulevaisuutta, tekee siitä poikkeuksellista kirjallisuutta. Se on kuin oven lukko. Lukolla on tietty muoto, jotta vain tietty ‘avain’, joka sopii lukkoon, voi avata sen. Samalla tavalla Vanha testamentti on kuin lukko. Näimme tästä joitain esimerkkejä aiemmin artikkeleissa, joissa käsiteltiin Aabrahamin uhriaAatamin alkua ja Mooseksen pääsiäistä. Psalmi 132 lisää vaatimuksen, että ‘Kristus’ tulisi Daavidin suvusta. Tämä herättää kysymyksen: Onko Jeesus se sopiva ‘avain’, joka avaa ennustukset?

Tutkimme tässä, sopiiko Jeesus ennustukseen siitä, että hän tulee Daavidin Käsittelemme ‘Oksa‘-teeman ennustuksia tässä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *